วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

เขตการค้าเสรี

เขตธุรกิจเสรีของดูไบ(Dubai Free Zones)
            เมื่อตอนก่อน  เราคุยเรื่อง  การเปิดธุรกิจในดูไบ  ที่ต้องจ่ายค่าเช่าพื้นที่สำนักงานในรัฐอาบูดาบีแตกต่างกัน เช่น ในตึก villa  3 ห้องนอนราคาอยู่ที่ 300,000 ดีแรห์มต่อปีขึ้นไป (ประมาณ 3 ล้านบาท) ในขณะที่ showroom ในตึกและสำนักงานทั่วไปตารางเมตรละ 2000 ดีแรห์ม (20,000 บาท) ขึ้นไปต่อปี  
จ๊ากกกกกกก   เห็นรายละเอียดการเปิดธุรกิจแล้ว  แล้วทำไงดี  มีที่ไหนที่ไม่ต้องจ่ายค่าเช่าบ้างนี่   ค่าเช่ามหาโหดขนาดนั้น ไม่เป็นไรค่ะ  มีค่ะ  ที่ดูไบมีเขตธุรกิจเสรี  มาดูกัน
           
เขตธุรกิจเสรีคืออะไร และมีประโยชน์ต่อนักลงทุนอย่างไร
เขตธุรกิจเสรี ที่รัฐดูไบได้ริเริ่มจัดตั้งขึ้นนั้น คือพื้นที่เฉพาะที่สามารถให้นักลงทุนต่างชาติเข้าไปเช่าพื้นที่ทำธุรกิจได้โดยสามารถถือหุ้นได้100% และไม่ต้องมีหุ้นส่วนเป็นชาวท้องถิ่นเหมือนกับการทำธุรกิจนอกเขต และมีข้อยกเว้นทางด้านภาษีโดยที่ไม่ต้องจ่ายทั้งภาษีรายได้ส่วนบุคคล ภาษีรายได้บริษัท ภาษีนำเข้าและส่งออก ทั้งยังสามารถโอนเงินกลับประเทศต้นทางได้อย่างไม่มีข้อจำกัด บางที่อาจให้สิทธิ์พิเศษในการถือครองอสังหาริมทรัพย์ได้ด้วย รวมทั้งการจัดจ้างบุคลากรและแรงงานซึ่งจะไม่ได้อยู่ภายใค้กฎหมายแรงงาน แต่ขึ้นอยู่กับกฎระเบียบ
เฉพาะของแต่ละเขตธุรกิจเสรี โดยสิ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้บริหารเขตเสรีแต่ละเขต ซึ่งเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ชาวต่างชาติพากันมาลงทุนในดูไบกันมากขึ้น
และเพื่อรองรับการขยายตัวของนักลงทุนต่างชาติ เขตธุรกิจเสรีต่างๆเหล่านี้อาจจะดำเนินการโดยรัฐบาลของดูไบหรือเอกชนก็ได้ บางที่อาจจะมีพื้นที่กว้างขวางกินบริเวณหลายร้อยไร่ แต่บางที่อาจจะเป็นแค่เพียงอาคารใดอาคารหนึ่ง ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่จัดตั้งเขตธุรกิจนั้นๆขึ้นมา แต่ละเขตจะมีพื้นที่ให้เช่าสำหรับทำสำนักงานหรือโกดังเก็บของได้ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท นอกจากนั้นยังมีสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น น้ำ ไฟฟ้า โทรศัพท์ บริการพร้อม บางแห่งอาจมีบริการด้านอื่นๆเสริมเช่น การรักษาความปลอดภัย การจัดหาหรือจัดจ้างพนักงาน บริการทำความสะอาด บริการไปรษณีย์ เป็นต้น หรือบางที่อาจขยายสำหรับทำเป็นที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกันก็ได้ บางแห่งนั้นออกแบบให้เป็นเหมือนกับเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งเลยทีเดียว
ขณะนี้ดูไบมีเขตธุรกิจเสรีที่เปิดทำการแล้ว 20 แห่ง แบ่งแยกไปตามประเภทของธุรกิจ แต่บางที่เราก็อาจจะทำธุรกิจอื่นที่ไม่เกี่ยวกับคอนเซ็ปต์ของเขตนั้นๆก็ได้ ขึ้นอยู่กับกฎและระเบียบปฎิบัติ และการพิจารณาการให้ใบอนุญาตจากใบสมัครที่ส่งเข้าไปให้คณะกรรมการของเขตธุรกิจเสรีนั้นๆ
1.Dubai Airport Free Zone (DAF) ตั้งอยู่ที่ Al Quds Street, opposite Al Tawar area, Deira, Dubai (ใกล้สนามบินนานาชาติดูไบ terminal 2)
เป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อการลงทุนจากต่างประเทศของทางรัฐบาลดูไบ เป็นเขตธุรกิจเสรีที่เจริญเติบโตเร็วที่สุดแห่งหนึ่งในดูไบ เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้บริเวณท่าอากาศยานนครดูไบทำให้ง่ายต่อการขนส่งทางอากาศ ขณะนี้ ในDubai Airport Freezone มีบริษัทที่เช่าพื้นที่ทำการอยู่ทั้งหมด 1,400 บริษัท (ปี 2008) ภาคธุรกิจที่สามารถตั้งบริษัทในเขตนี้นั้นเป็นได้ทั้งภาคอุตสาหกรรม การค้าทั่วไปและธุรกิจการบริการ เป็นเขตการค้าเสรีที่มีบริการต่างๆรองรับสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งทีเดียว ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ www.dafza.ae

2.Dubai Silicon Oasis Authority (DSO) ตั้งอยู่ระหว่างถนน Emirates กับ ถนน Al Ain
จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2004 เพื่อเป็นการส่งเสริมการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมที่มีพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีและการติดต่อสื่อสาร เขตธุรกิจเสรีนี้ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในศูนย์กลางของการออกแบบและพัฒนาการค้นคว้าทางด้านเทคโนโลยีของโลก แห่งหนึ่ง ในเขตนี้จะมีทั้งส่วนที่
เป็นพื้นที่ทำธุรกิจและส่วนที่เป็นที่พักอาศัย ผู้ที่สนใจติดต่อได้ที่ www.dso.ae

3.Dubai Internet City (DIC)
เขตธุรกิจเสรีนี้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการพัฒนาของธุรกิจประเภทการติดต่อสื่อสารและโทรคมนาคมให้ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออกกลาง บริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้านธุรกิจประเภทนี้ เช่น Microsoft, Oracle, HP, IBM, Dell, Siemens, Canon, Logica, Sony
Ericsson ต่างก็มาตั้งบริษัทกันที่เขตนี้ ผู้สนใจติดต่อได้ที่ www.dubaiinternetcity.com

4.Dubai Media City (DMC)
เขตธุรกิจเสรีเพื่อสื่อและสิ่งพิมพ์นี้ ถือว่าอยู่ในศูนย์กลางของภูมิภาคที่พาดผ่านตะวันออกกลาง แอฟริกา และเอเชียใต้ ทำให้กลายเป็นศูนย์กลางของธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ มีการจัดตั้งศูนย์ธุรกิจเพื่อสื่อและสิ่งพิมพ์เพื่อส่งเสริมและให้ข้อมูลที่จำเป็นกับผู้ที่เข้ามาจัดตั้งบริษัทในเขตนี้ ตัวอย่างบริษัทที่อยู่ในเขตนี้ก็เช่น Reuters, CNN, CNBC, MBC, Sony, Showtime ผู้ที่สนใจติดต่อได้ที่www.dubaimediacity.com

5.Dubai Multi Commodities Centre (DMCC) ประกอบด้วยตึก 3 แห่ง คือ 1..Almas Tower 2.AU Tower 3.AGTower อยู่บน ถนน Sheikh Zayed
ดูไบได้ชื่อว่าเป็น “City of Gold” หรือเมืองแห่งทองคำ ดังนั้นการส่งเสริมการค้าขาย การส่งออกและนำเข้าทองคำรวมไปถึงอัญมณีอื่นๆจึงเป็นเรื่องสำคัญจนกระทั่งต้องตั้งเขตธุรกิจเสรีเพื่อการนี้โดยเฉพาะ สินค้าประเภททองคำ เพชร พลอยสีต่างๆและโลหะมีค่าประเภท
ทองคำขาว พัลลาเดียม เงิน เป็นสินค้าที่มีการส่งออกและนำเข้าจากทวีปต่างๆโดยมีดูไบเป็นศูนย์กลาง นอกจากนั้นแล้วเขตการค้านี้ยังมีธุรกิจที่ส่งออกและนำเข้าสินค้าอุปโภคและบริโภคอื่นๆที่ทั้งบริโภคภายในประเทศและใช้ดูไบเป็นฐานการขยายตลาดเพื่อผ่านไปยังส่วนอื่นของ
ภูมิภาคด้วย ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ www.dmcc.ae

6.Dubai Knowledge Village (DKV)
จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2003 เรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของภูมิภาคตะวันออกกลางเลยทีเดียว ปัจจุบันมีผู้มาลงทุนจัดตั้งสถานศึกษาสถาบันวิจัย และบริษัทจัดหาพนักงานมากกว่า 300 บริษัท จาก 5 ทวีปทั่วโลก เช่น The University of Wollongong in Dubai ซึ่ง
เป็นสาขามาจากประเทศออสเตรเลีย , Middlesex University Dubai Campus from UK เขตธุรกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาประเทศในระยะยาว เพื่อตอบสนองและกระตุ้นให้เกิดความรู้ ความเข้าใจใหม่ๆ รวมไปถึงการค้นคว้าวิจัยให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกับนานาชาติ และเพื่อยกระดับการศึกษาของดูไบให้สูงทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ ผู้ที่สนใจติดต่อได้ที่ www.kv.ae

7.Dubai Gold & Diamond Park อยู่บนถนน Sheikh Zayed ใกล้กับ Dubai Police Traffic department
เป็นเขตธุรกิจเสรีที่จัดตั้งโดยบริษัทเอกชนของดูไบ แต่ได้รับการสนับสนุนจาก His Highness Grneral Sheikh Mohammed BinRashid Al Maktoum, Crown Prince Of Dubai. ตั้งอยู่บริเวณศูนย์กลางของดูไบซึ่งง่ายต่อการเดินทางไปที่ต่างๆ ลักษณะของเขตนี้จะเป็นอาคารที่เป็นทั้งศูนย์ค้าส่งและค้าปลีกสินค้าอัญมนี นอกจากนั้น ยังมีส่วนที่เป็นโรงงานผลิตอีกด้วย ผู้ที่สนใจติดต่อได้ที่   www.goldanddiamondpark.com

8.International Media Production Zone (IMPZ) ตั้งอยู่บนถนน Emirates
เป็นเขตธุรกิจเสรีที่เป็นมิตรกับธรรมชาติมาก เนื่องจากมีการบริหารการใช้ทรัพยากรอย่างถูกวิธี มีการนำกลับมาใช้ใหม่แทนที่จะทิ้งไปอย่างเสียเปล่า เป็นการจัดโซนสำหรับธุรกิจด้านสื่อและสิ่งพิมพ์ที่ต้องการความแตกต่างและเป็นเอกลักษณ์ ภายในเขตนอกจากจะมีส่วนที่เป็นสำนักงานให้เช่าแล้ว ยังมีส่วนที่เป็นที่พักอาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกสบายต่างๆครบครัน จนเรียกได้ว่าเป็นเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งที่อยู่ซ้อนในเมืองใหญ่ ผู้ที่สนใจติดต่อได้ที่www.impz.ae

9.Jebel Ali Free Zone (JAFZA) ตั้งอยู่ใกล้ Jebel Ali Sea Port
จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 1985 เป็นเขตธุรกิจเสรีที่จัดว่ามีขนาดใหญ่และเติบโตเร็วที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีบริษัทต่างๆเข้าเป็นสมาชิกมากกว่า 6,000แห่งจากทั่วโลก และหลากหลายประเภท เป็นเขตที่ถือได้ว่าเป็นตัวขับเคลื่อนทางธุรกิจที่สำคัญที่สุดของดูไบ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่
www.jafza.ae

10.Dubai Techno Park
ตั้งอยู่ที่ Jafza เป็นเขตธุรกิจเสรีเขตเดียวที่ตั้งอยู่ใกล้ที่สุดระหว่างท่าเรือและท่าอากาศยาน Dubai Techno Parkเป็นสมาชิกของเขตเศรษฐกิจโลก อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัท Dubai World บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ที่สุดในโลก ผู้บริหารซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตั้งเป้าให้เขตนี้เป็นผู้นำด้านการค้นคว้า วิจัยและพัฒนาในเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆของโลกผู้ที่สนใจติดต่อได้ที่ www.tp.ae

11.Dubai Cars & Automotive Zone (DUCAMZ) ตั้งอยู่ที่ Ras Al Khor
อยู่ภายใต้การบริหารของ Jebel Ali Free Zone ถูกจัดตั้งมาเพื่อรองรับอุตสาหกรรม Re-Export รถยนต์ไปยังภูมิภาคเเชียและอาฟริกาซึ่งตลาดยานยนต์มีอัตราการเจริญเติบโตสูงมาก ทำเลของเขตนี้อยู่ใกล้ทางท่าเรือและท่าอากาศยาน ทั้งยังใกล้กับถนนที่เชื่อมต่อไปได้ทั่ว
ภูมิภาคตะวันออกกลางอีกด้วย ผู้ที่สนใจติดต่อ www.uaefreezones.com

12.Dubai Healthcare City (DHCC) มี 2 แห่ง คือ 1.หลัง Wafi City, Dubai 2.Rashid Hospital
เขตนี้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อยกระดับการรักษาพยาบาลให้มีมาตรฐานเท่าเทียมกับนานาชาติ รัฐเปิดโอกาสให้ทั้งชาวต่างชาติและชาวพื้นเมืองที่สนใจในธุรกิจนี้เข้ามาลงทุน โดยมีเงื่อนไขและข้อตกลงตามระเบีนบของเขตการค้าเสรีทั่วๆไป ผู้สนใจติคต่อ www.dhcc.ae

13.Dubai International Financial Center (DIFC) ตั้งอยู่ที่ The Gate ชั้นที่ 14
DIFC เป็นศูนย์กลางการเงินแห่งใหม่ของโลกที่มีมาตรฐานเดียวกับที่นิวยอร์ก ลอนดอน และฮ่องกง นอกจากจะรองรับการเจริญเติบโตของตลาดการเงินในภูมิภาคแล้วยังรองรับการขยายตัวของตลาดการเงินในยุโรปตะวันตกและเอเชียตะวันออกที่เป็นตลาดขนาดใหญ่ เมื่อเปิดตัวในปี 2004 ก็มีบริษัทที่ทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆทั่วโลกเข้าเป็นสมาชิกด้วยมากมาย ธุรกิจการเงินที่ DIFC สนับสนุนอาทิเช่น ธุรกิจธนาคาร ตลาดหุ้น การบริหารจัดการกองทุน ธุรกิจการประกันภัย เป็นต้น ผู้ที่สนใจติดต่อ www.difc.ae

14.Dubai Aid City & Humanitarion / International Humaitarian City (IHC) ตั้งอยู่หลัง Business Bay
เป็นองค์กรอิสระที่จัดตั้งโดยรัฐบาลดูไบ เกิดจากการรวมตัวของ Dubai Aid City (DAC) และ Dubai Humanitarian City(DHC) เป็นองค์กรที่ไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับศาสนา การเมือง หรือองค์กรที่แสวงหาผลกำไรใดๆ แต่ขับเคลื่อนเรื่องมนุษยธรรมเพื่อ
การพัฒนาสังคม และตั้งอยู่บนความเชื่อที่ว่า การจัดการด้านมนุษยธรรมจะมีส่วนสร้างความเจริญให้กับธุรกิจได้ ดังนั้นในเขตนี้จึงไม่ได้เปิดรับเฉพาะองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร เช่นหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติ หรือองค์กรการกุศลอื่นๆ แต่ยังเปิดรับผู้ที่ต้องการทำ
ธุรกิจทุกประเภท ทั้งขายสินค้า และการบริการ ผู้ที่สนใจติดต่อได้ที่ www.ihc.ae

15.Dubai Studio City (DSC)
คงไม่เคยมีใครคิดว่าการทำภาพยนต์สักเรื่องจะสามารถผลิตได้ในสถานที่ๆเดียวตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงสำเร็จออกมาเป็นผลงานที่จะออกสู่สายตาผู้ชมจะมีอยู่จริง แต่ที่ดูไบคุณสามารถทำความฝันให้เป็นจริงได้ Dubai Studio City เป็นสถานที่ๆคุณสามารถเริ่มต้น
กระบวนการผลิตภาพยนตร์ สารคดี รายการโทรทัศน์ หรือสื่ออื่นๆจนจบสมบูรณ์ได้ในที่เดียว เขตนี้เปิดตัวด้วยความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางของธุรกิจสื่อบันเทิงในภูมิภาค มีเครื่องไม้เครื่องมือที่เพียบพร้อม ทั้งมีโรงเรียนและสถาบันที่เปิดสอน อบรมบุคลากรให้พร้อม
สำหรับการทำธุรกิจประเภทนี้ในบริเวณนี้ รัฐบาลพยายามส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนโดยนอกจากข้อเสนอในเรื่องการยกเว้นภาษีตามแบบเขตการค้าเสรีอื่นๆแล้ว ยังมีการจัดงานเพื่อเป็นการโปรโมทเขตนี้อีกด้วย เช่นงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ ผู้ที่สนใจติดต่อได้ที่ www.dubaistudiocity.com

16.Dubai Flower Center ตั้งอยู่ในสนามบินนานาชาติดูไบ
เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจฟาร์มดอกไม้ ที่มีความต้องการมากขึ้นทั่วโลก ดูไบจัดตั้งเขตนี้ขึ้นมาเพื่อพัฒนาศักยภาพในการขนส่งดอกไม้และของสดที่ต้องแข่งกับเวลา รวมไปถึงการเก็บรักษา เพื่อการกระจายไปยังส่วนต่างๆของโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้สนใจติคต่อ
www.dubaiflowercentre.com

17.Dubai Biotechnology and Research Park (DuBiotech) ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของ Jafza
คือศูนย์ศึกษาเรื่องเทคโนโลยีชีวภาพและยารักษาโรค ประกอบไปด้วยห้องทดลอง ศูนย์ค้นคว้าและวิจัยงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ยารักษาโรค หรือสายงานที่เกี่ยวข้องกับชีวเคมีทั้งหลาย โดยมีมาตรฐานตามข้อบังคับขององค์การอนามัยโลก องค์การอาหารและยาแห่ง
สหรัฐอเมริกา หรือสถาบันนานาชาติอื่นๆเป็นต้น ในขณะเดียวกันภายในเขตนี้ยังแบ่งส่วนที่เป็นที่พักอาศัย โรงงาน โรงแรม โรงพยาบาลโรงเรียน และสวนสาธารณะ เพื่อเติมเต็มให้กับผู้ที่เข้ามาอยู่ ในขณะนี้มี บริษัทที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกกับ DuBiotech ทั้งหมด 26 บริษัท และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ผู้สนใจติดต่อได้ที่ www.dubiotech.com

18.Dubai Outsource Zone (DOZ)
เป็นเขตธุรกิจเสรีแห่งแรกของโลกที่นำเสนอการทำธุรกิจรับเหมาช่วงที่สมบูรณ์แบบที่สุด โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจข้ามชาติที่นิยมการใช้บริการเหมาช่วง ซึ่ง DOZ สามารถตอบสนองความต้องการ โดยจัดหาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับในตลาดแรงงานให้กับ
บริษัทต่างๆได้ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ www.doz.ae

19.Dubai Logistics City (DLD)
ทุกวันนี้ดูไบถูกเรียกว่า เป็นเมืองท่าที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก เนื่องจากเป็นศูนย์กลางในการขนถ่ายสินค้าจากทั่วทุกมุมของโลก เป็นประตูที่นำเข้าและส่งออกสินค้าจากภูมิภาคตะวันออกกลางไปและมายังส่วนอื่นๆของโลก ดังนั้นดูไบจึงมีความชำนาญในเรื่องการขนส่งสินค้า การจัดเก็บสินค้าคงคลัง และการบริหารจัดการท่าเรือ DLD เป็นเขตที่มีการบริการครอบคลุมสำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออกตั้งแต่การผลิต การบรรจุหีบห่อ การเดินพิธีการศุลกากร การขนส่ง การกระจายสินค้า และการเก็บสินค้าคงคลังเป็นต้น ผู้ที่สนใจติดต่อได้ที่   www.dubailogisticscity.net

20.Dubai Maritime City ตั้งอยู่ระหว่าง Dubai’s Port Rashid terminal และ Dubai Drydocks
Dubai Maritime City คือ เมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่อยู่บนคาบสมุทรที่มนุษย์สร้างขึ้นมาโดยการถมทะเลออกไปและจัดตั้งเป็นเขตการค้าเสรี เพื่อดึงดูดให้คนเข้ามาอยู่อาศัย และด้วยสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมือนใครเนื่องจากถูกล้อมไปด้วยน้ำทะเลจากอ่าวอาระเบีย และมี
สาธารณูปโภคครบครันเช่นเดียวกับเช่นเดียวกับพื้นที่อื่นๆของดูไบ จึงมีผู้สนใจไปอาศัยอยู่ ตั้งบริษัท สถานศึกษา ร้านค้าต่างๆมากมาย  ผู้สนใจติดต่อได้ที่ www.dubaimaritimecity.ae

นอกจากทั้ง 20 แห่งที่กล่าวมาแล้ว
ดูไบยังมีโครงการจัดตั้งเขตธุรกิจเสรีเพิ่มขึ้นอีกเพื่อให้ครอบคลุมธุรกิจทุกประเภท และเป็นการรองรับภาวะการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในดูไบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งยังเป็นทางเลือกให้นักลงทุนสามารถเลือก
โครงการให้ตรงกับความต้องการได้ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ www.uaefreezone.com
1.Dubai Academic City
2.Dubai Auto Parts City
3.Dubai Building Material Zone
4.Dubai Carpet FZ
5.Dubai Cars & Automotive Zone
6.Dubai Design Center
7.Dubai Energy City
8.Dubai Textile City
9.heavy Equipment & Trucks Zone

ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.consular.go.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น