วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2553

visa : วีซ่าเข้าดูไบ


การขอวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยถือหนังสือเดินทางไทยประเภทประชาชนทั่วไป และผู้ที่ไม่ได้อยู่ในข้อยกเว้นของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ต้องมีผู้รับรอง (Sponsor) จากทางนี้ ไม่สามารถขอวีซ่าจากสถานทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในประเทศไทยได้ ต้องให้ Sponsorขอให้ โดยผ่านทางบริษัททัวร์ หรือทางโรงแรม

ประเภทของวีซ่า
1.Tourist Visa- วีซ่ามีอายุ 30 วัน และไม่สามารถต่ออายุได้ ต้องมีผู้รับรองเป็นโรงแรมหรือบริษัททัวร์ ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นวีซ่าที่ออกให้กับบุคคลทั่วไปที่ต้องการเดินทางมาประเทศ ค่าธรรมเนียม 100 ดีแรมห์ วีซ่าประเภทนี้ สามารถยื่นขอได้ที่ไทย โดยผ่านบริษัททัวร์ หรือ สายการบินจ้า

2.Visit Visa- วีซ่ามีอายุ 60 วัน ค่าธรรมเนียม 100 ดีแรมห์ และสามารถต่ออายุ เป็น 90 วันได้ เสียค่าใช้จ่ายครั้งละ 500 ดีแรมห์ ต้องมีผู้รับรองอาจจะเป็นครอบครัว โรงแรม หรือบริษัทในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งวีซ่าตัวนี้ ต้องขอจากดูไบเท่านั้น ขอที่ไทยไม่ได้อะ

3.Multiple Entry Visa
- วีซ่ามีอายุ 6 เดือนนับจากวันที่ออก และสามารถอยู่ในประเทศได้ครั้งละ 30 วัน ไม่สามารถต่ออายุได้ ค่าธรรมเนียม 1,000 ดีแรมห์
เป็นวีซ่าสำหรับนักธุรกิจที่ต้องเดินทางเข้าออกหลายครั้ง ผู้ขอจะเดินทางเข้าประเทศด้วย Transit Visa แล้วมาประทับตรา Multiple
Entry Visa ในหนังสือเดินทางเมื่อมาถึง

4.Residence Visa
สำหรับบุคคลวางแผนที่จะอาศัยอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตคุณต้องขอวีซ่าถิ่นที่อยู่ วีซ่าอยู่จะออกจากกรมตรวจคนเข้าเมืองของเอมิเรตคุณจะอยู่ในและที่มีให้คุณโดยสปอนเซอร์ (บริษัท หรือบุคคลที่คุณทำงานของคุณ) ถ้าคุณป้อนประเทศในวีซ่าเข้าชมคุณสามารถโอนให้วีซ่าถิ่นที่อยู่โดยทั้งป้อนประเทศหรืออื่นให้โอนได้ที่แผนกตรวจคนเข้าเมืองหากคุณมา UAE กับสมาชิกในครอบครัวคุณควรขอวีซ่าครอบครัวซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถสปอนเซอร์ผู้ปกครองคู่สมรสของบุตรสาวและบุตรอายุต่ำกว่า 18 วีซ่าครอบครัวเท่านั้นที่เป็นไปได้ถ้าคุณมีรายได้มากกว่า Dhs 4,000 (US $ 1,100) ต่อเดือน เรสซิเดนจะออกวีซ่าตามปกติ 3 ปีและเพื่อให้เป็นที่ต้องดำเนินการจะต้องดำเนินการทดสอบทางการแพทย์และได้รับบัตรสุขภาพ ผู้ที่ทดสอบบวกเอดส์จะไม่ได้รับอนุญาตให้ขอวีซ่าอยู่อาศัย ค่าใช้จ่ายบัตรสุขภาพทั่ว Dhs 300 (US $ 82) และจะต้องต่ออายุทุกปี จะสามารถออกโดยที่กระทรวงสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลเอกชนอื่นที่เป็นที่รู้จัก

5.Transit Visa- สำหรับลูกเรือของสายการบิน หรือผู้ที่ต้องการแวะที่สนามบินนานาชาติดูไบเพื่อรอต่อสายการบินไปยังประเทศอื่น สามารถอยู่ได้ตั้งแต่ 8-96 ชั่วโมง โดยต้องมีเอกสารยืนยันเที่ยวบินต่อไปด้วย ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางตามรายชื่อข้างล่างนี้ไม่สามารถขอวีซ่าประเภทนี้ได้แก่โซมาเลีย, อาฟกานิสถาน, อิรัก, ไนเจอร์ และเยเมน

6.Entry Service Permit- วีซ่ามีอายุ 14 วัน สำหรับนักธุรกิจที่เดินทางเข้ามาเพื่อเจรจาธุรกิจ หรือเข้าร่วมประชุมทางธุรกิจ โดยต้องมีจดหมายเชิญจากบริษัทในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ วีซ่าประเภทนี้มาสามารถต่ออายุได้ ค่าธรรมเนียมครั้งละ 220 ดีแรมห์

ข้อยกเว้นสำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางตามรายชื่อประเทศดังต่อไปนี้
1.ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางประเทศเยอรมัน (นักท่องเที่ยวและนักธุรกิจ)
- สามารถขอวีซ่าอายุ 1-2 ปี และอยู่ได้ครั้งละไม่เกิน 3 เดือนได้โดยที่เข้าออกได้หลายครั้ง และไม่จำเป็นต้องมีผู้รับรองค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า 1,500 ดีแรมห์
2.ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางประเทศสหรัฐอเมริกา (นักท่องเที่ยวและนักธุรกิจ)
- สามารถขอวีซ่าอายุ 1-10 ปี และอยู่ได้ครั้งละไม่เกิน 6 เดือนได้โดยที่เข้าออกได้หลายครั้ง และต้องมีผู้รับรองโดยที่ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า
3.ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางสหราชอาณาจักรที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศสหราชอาณาจักร (นักท่องเที่ยวและนักธุรกิจ)
- ไม่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ สามารถอยู่ได้ 30 วัน โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า และขออยู่ต่อได้อีก 30 วันโดยเสียค่าธรรมเนียม 500 ดีแรมห์
4.ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางประเภทนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจตามรายชื่อประเทศต่อไปนี้ไม่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศโดยที่สามารถอยู่ได้ 30 วันแต่ไม่สามารถต่ออายุได้และไม่เสียค่าธรรมเนียม
ฝรั่งเศส, อิตาลี, เยอรมัน, เนเธอร์แลนด์, เบลเยี่ยม, ลักเซมเบอร์ก, สวิสเซอร์แลนด์, ออสเตรีย, สวีเดน, นอร์เวย์, เดนมาร์ก, โปรตุเกส,ไอร์แลนด์, กรีซ, ไซปรัส, ฟินแลนด์, มอลตาร์, สเปน, โมนาโค, วาติกัน, ไอซ์แลนด์, อันดอร่าห์, ซาน มาริโน, ลิคเตนสไตน์, สหรัฐอเมริกา,
แคนาดา, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, ญี่ปุ่น, บรูไน, สิงคโปร์, เกาหลีใต้, มาเลเซีย และฮ่องกง
5.ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางของประเทศในกลุ่ม GCC ( บาห์เรน, คูเวต, โอมาน, กาตาร์, ซาอุดิ อาระเบีย และ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) ไม่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ
ผู้ที่วีซ่าหมดอายุต้องเดินทางออกนอกประเทศทันที มิฉะนั้นจะโดนปรับ 200 ดีแรมห์และต่อไป วันละ 100 ดีแรมห์ตามจำนวนวันที่อยู่เกินหรือมีโทษอื่นตามกฎหมาย ส่วนที่ผู้มาทำงานต้องขอวีซ่าสำหรับทำงานโดยเฉพาะเรียกว่า Employment Visa

เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่า
1. สำเนาพาสปอร์ต
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. หนังสือรับรองการทำงาน หรือ ใบทะเบียนพาณิชย์
4. วุฒิการศึกษา ( โห เป็นครั้งแรก ที่ต้องโชว์ หลังจากจบมาหลายปี ได้ใช้ซะที อิอิ )
5. รูปถ่าย 2 นิ้ว
อ้อ วีซ่าเข้าดูไบ เค้าไม่ดู statment ค่า ไมต้องกลัวถ้าเงินในบัญชีไม่ดี

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.uaeintercat.com/travel/visas


10 ความคิดเห็น:

 1. สวยมาก ทำได้ดี

  ตอบลบ
 2. รบกวนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหน่อยค่ะ วีซ่าประเภท Transit Visa ต้องไปทำที่ไหนอย่างไรคะ หรือไปทำได้ที่สนามบินดูไบเลยคะ ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 3. รบกวนสอบถามค่ะ ตอนนี้ใช้เรสซิเดนวีซ่าของนอร์เวย์และพำนักอยู่นอร์เวย์ ต้องขอวีซ่าไหมอย่างไรค่ะ ?

  ตอบลบ
 4. ค่ะขอถามค่ะ อยู่รัสเซีย จะกลับไทยค่ะ แล้วจะแวะดูใบซัก 3-4วัน มีเพื่อนอยู่ดูใบค่ะ ค่ะ แค่อยากเที่ยวไหน ไหน ก็ผ่านแล้ว
  เราจะต้องทำไง เกีายวกับวีซ่าเนี้ย งง

  ตอบลบ
 5. สอบถามค้ะ เป็นสาวประเภทสองค่ะ คือจะเดินทางไป อาบูดาบี ค้ะ ด้วย visit visa เห็นระเบียบของประเทศเขาบอกว่า ห้ามสาวประสองหรือเพศที่3แต่งตัวลอกเลียนแบบผู้หญิงและแสดงกริยาหญิงในร่างชาย ไม่งั้นจะโดน ตร. จับ และติดคุก แบบนี้จะทำไงค้ะ จะมีปัญหาในการเข้าประเทศมั้ยค้ะ....

  ตอบลบ
 6. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 7. รับทำวีซ่าดูไบค่ะ
  https://www.facebook.com/alisra.visa/

  ตอบลบ
 8. รบกวนสอบถามค่ะ ตอนนี้ได้ entry permit new work ขั้นตอนต่อไปบอสจะทำอย่างไรต่อไปค่ะ

  ตอบลบ
 9. สอบถามค่ะ วีซ่าออกให้ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหา 60 หมด 14 ตุลา 60 ถ้าเราเดินทาง วันที่ 5 กันยา 60 ทาง ตม เค้าจะสแตมป์ให้เราออกจาก ดูไบนับจาก วันเราเดินทางเข้าดูไบ หรือ วันที่วีซ่าออกค่ะ

  ตอบลบ